понеділок, 24 лютого 2020 р.

11 клас Курс "Веб-технології"

Веб-технології
Теми курсу https://sites.google.com/view/new-site-for-lesson1011/
Напрямки та інструменти веб-дизайну
Проектування та верстка веб-сторінок
Графіка та мультимедіа для веб-середовища
Веб-програмування
Основи дизайну та просування веб-сайту

Напрямки та інструменти веб-дизайну
Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі
13.01 Основні тренди у веб-дизайні
Тренди 2019. Веб-дизайн https://youtu.be/x-b0GigrMnQ
ТРЕНДИ ДИЗАЙНУ 2020 https://youtu.be/GhCwuGf9w10
Вибірковий модуль «Веб-технології». Уроки 1-5. Напрямки та інструменти веб-дизайну
http://it-science.com.ua/article.php?id=123&table=school9_11
14.01 Види сайтів та цільова аудиторія.
Види веб сайтів https://learningapps.org/view7760636
Цільова аудиторія https://youtu.be/RgUgpTpSWOc
Презентація http://it-science.com.ua/article.php?id=123&table=school9_11
20.01 Інформаційна структура сайту.
Тест на повторення "Види і типи сайтів" https://naurok.com.ua/test/vidi-i-tipi-saytiv-14886.html
Презентація http://it-science.com.ua/article.php?id=123&table=school9_11
Презентація https://naurok.com.ua/informaciyna-struktura-saytu-88584.html
21.01 Тест "Інформаційна структура сайту" https://naurok.com.ua/test/informaciyna-struktura-saytu-13244.html
27.01 Інструментальні засоби для веб-розробки
Веб-дизайн та веб-розробка https://youtu.be/XPwNu44cM6A
  Прочитати і створити презентацію

Проектування та верстка веб-сторінок
http://it-science.com.ua/article.php?id=129&table=school9_11
28.01 урок 6. Мова гіпертекстовоїрозмітки Гіпертекстовий документ та його елементи.
Основи веб-дизайну і веб-розробки
Урок 1. Веб-дизайн та веб-розробка - Вступ https://youtu.be/XPwNu44cM6A
Урок 2. Структура web-сторінки https://youtu.be/P8t_hkIb_sM
Урок 3. Що таке html і тег https://youtu.be/2cFpCQaL8AE
Урок 4. HTML-теги для тексту ч.1 https://youtu.be/v0O7YTcWbtI
Урок 5. HTML-теги для форматування тексту ч.2 https://youtu.be/H9RZsMZdlDU
Урок 6. Атрибути HTML тегів https://youtu.be/OOGpAXe8ZfE
Урок 7. Тег font (шрифт) https://youtu.be/bRedGL1WwRU
Урок 8. Шіснадцятковий код html-кольорів https://youtu.be/ZgtL41ZzYiw
Урок 9. Тег br і самозакриваючі теги https://youtu.be/UOMsQD1LPgw
Урок 10. Вкладення тегів в HTML https://youtu.be/XwvkYvIXJJA
03.02 урок 7. Практична робота №2.Текстові елементи веб-сторінки. Гіперпосилання та списки на веб-сторінках.
04.02 урок 8. Каскадні таблиці стилів.
10.02 урок 9. Практична робота №3. Cтильове оформлення сторінок з використанням CSS.
11.02 урок 10. Проектування та верстка веб-сторінок.
17.02 урок 11. Практична робота №4.Блокова модель CSS.
18.02 урок 12. Адаптивна верстка
урок 13. Практична робота №5.Використання модуля CSS Flexbox.
24-25.02 ЗАВДАННЯ
Дано тест на загальну ерудицію з шести запитань
Створити тест на знання HTML з 12 запитань (test_HTML.html)
Створити тест на знання CSS з 12 запитань (test_CSS.html)
Створити тест на знання JavaScript з 12 запитань (test_JS.html)
Створити тест на знання PascalABC з 12 запитань (test_PascalABC.html)
ВИСЛАТИ ТЕСТИ НА ПОШТУ ВЧИТЕЛЮ
урок 14. Кросбраузерная оптимізаціясторінок сайту.
урок 15. Практична робота №6. Використання спеціального CSS-файлу для досягнення кросбраузерності
ДОДОМУ ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

Графіка та мультимедіа для веб-середовища
Графіка для веб-середовища
Анімаційні ефекти
Мультимедіа на веб-сторінках
Розміщення мультимедійних файлів і настроювання параметрів їх програвання
Авторські права та ліцензії у веб-середовищі

Веб-програмування
Поняття про мови веб-скриптів та спосіб використання скриптів у гіпертекстових документах.
Об'єктна модель документа
Кнопки, події, функції
Створення динамічних елементів на веб-сторінках
Валідація та збереження даних форм
Хостинг сайту
Веб-сервер та база даних. Взаємодія клієнт-сервер
Прикладний програмний інтерфейс

Основи дизайну та просування веб-сайту
Планування веб-сайту та етапи роботи над ним
Принципи графічного дизайну сайтів
Дизайн структури сайту та просторовий дизайн веб-сторінок
Ергономічне розміщення відомостей на веб-сторінці
Дизайн кольору, форми, текстури, шрифтів
Оптимізація та стратегії просування веб-сайтів
Виконання індивідуальних та колективних проектів
Підготовка звітів
Представлення та захист проектів

Вибірковий модуль «Веб-технології». Уроки 1-5. Напрямки та інструменти веб-дизайну
http://it-science.com.ua/article.php?id=123&table=school9_11
Вибірковий модуль «Веб-технології». Уроки 6-15. Проектування та верстка веб сторінок
http://it-science.com.ua/article.php?id=129&table=school9_11
Вибірковий модуль «Веб-технології». Уроки 16-21. Графіка та мультимедіа для веб-середовища
http://it-science.com.ua/article.php?id=141&table=school9_11
Вибірковий модуль «Веб-технології». Уроки 22-27. Веб-програмування
http://it-science.com.ua/article.php?id=146&table=school9_11неділя, 23 лютого 2020 р.

8 клас - ІІ семестр

Алгоритми роботи з об’єктами та величинами
Швидкий курс програмування Pascal ABC
ПОВТОРИТИ
13-14.01
Вступ. Структура програми. https://youtu.be/4QBR5L1RJhI
Арифметичні операції. Стандартні функції мови Паскаль. https://youtu.be/xnJ71cSAPXo
Алгоритми з розгалуженням - 7 КЛАС https://youtu.be/G6x1fMCT8l4
Умовний оператор. https://youtu.be/BehL69Y3-9Y
Задачі на знаходження суми, добутку, кількості http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/3_12.html
На уроці № 1,2,3 Додому № 4,5,6
20-21.01
Тест з інформатики для 7 класу на тему "Алгоритми з повторенням і розгалуженням"
https://naurok.com.ua/test/test-z-informatiki-dlya-7-klasu-na-temu-algoritmi-z-povtorennyam-i-rozgaluzhennyam-27496.html
Логічні операції. https://youtu.be/vUI3psv1buY
Тестування з теми "Програми з розгалуженням" http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/3_19_Test.html
Оператор вибору. https://youtu.be/ngIeV0r10_M
Задачі з оператором case http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/3_18.html
На уроці № 1,2,11 Додому №16 + одна задача на ваш вибір )))


27-28.01 ЦИКЛИ З ПАРАМЕТРОМ
Олімпіада ЗАДАЧА_А
Цикл с параметром https://youtu.be/Hdc7LvsJ83c
ВИКОНАЙТЕ 12 ПРИКЛАДІВ
Приклади найпростіших задач http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_1.html
03-04.02 РОЗВЯЖІТЬ ЗАДАЧІ #1
Задачі на пошук в інтервалі чисел, що задовольняють деякій умові http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_3.html
10.02 ТЕСТИ http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_5_Test.html
Задачі на пошук першого та останнього чисел з заданою властивістю http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_12.html
11.02 Задачі на пошук максимального та мінімального http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_13.html
17-18.02.2020 
Цикл с параметром https://youtu.be/Hdc7LvsJ83c
Задачі на знаходження кількості, суми, добутку, середнього арифметичного http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_4.html
Розібрати і виконати приклади 1 і 2
1) Знайдіть суму, кількість та середнє арифметичне всіх натуральних двохзначних чисел, у яких перша цифра менша другої.
2) Ввести з клавіатури n дійсних чисел. Знайти добуток тих, що належать інтервалу [0, b].
Варіанти задач: №2 (самостійно)
1) Знайдіть суму всіх натуральних двохзначних чисел, які закінчуються на цифру 3.
2) Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти кількість від'ємних.
ДОДОМУ варіант 3
Оператори циклу. https://youtu.be/rcv5MlgnM5c
Задачі на пошук першого та останнього чисел з заданою властивістю http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_12.html
Розібрати і виконати приклад 2
ПОЯСНЕНО: Ввести з клавіатури n дійсних чисел. Знайти серед цих чисел перше від’ємне число та його порядковий номер. Якщо від’ємних чисел немає, то вивести NO.
САМОСТІЙНО: Ввести з клавіатури n дійсних чисел. Знайти серед цих чисел останнє від’ємне число та його порядковий номер. Якщо від’ємних чисел немає, то вивести NO.
Варіанти задач: №1, №2, №3, №4 (самостійно)
24-25.02.2020
Задачі на пошук максимального та мінімального http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_13.html
Розібрати і виконати приклад 1
ПОЯСНЕНО: Дано n цілих чисел. Знайти серед них максимальне та його порядковий номер. Якщо є декілька таких чисел, то визначте порядковий номер першого такого числа.
САМОСТІЙНО:  Дано n цілих чисел. Знайти серед них мінімальне та його порядковий номер. Якщо є декілька таких чисел, то визначте порядковий номер останнього такого числа.
САМОСТІЙНА РОБОТА: ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ І ВИСЛАТИ ФАЙЛИ НА ПОШТУ (PascalABC)
1) Вивести більшу цифру двоцифрового числа. Наприклад 25 - 5
2) Отримати реверсний запис тризначного числа. Наприклад 274 - 472
3) Перевірити, чи є чотиризначне число "щасливим" (рівні суми двох перших і останніх цифр). Відповідь: так - 1, ні - 0. Наприклад 2460 - 1, 3817 - 0
4) Знайти середнє арифметичне всіх натуральних двохзначних чисел, кратних N.
Наприклад: 5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
945 18 52.5
5) Підрахувати загальне число дільників натурального числа і вивести їх на екран. Наприклад 10 - 4 (1 2 5 10)
6) Дано N чисел. З’ясуйте, скільки разів серед них зустрічається максимальний елемент.
Наприклад: N=8
21 75 32 75 1 75 68 5
Відповідь: 3
Файли назвати z1.pas z2.pas і т.д. (по 2 бали за кожне завдання)


Оператори циклу. https://youtu.be/rcv5MlgnM5c
Одномірні масиви. https://youtu.be/xUnougxl9CA
Двовимірні масиви. https://youtu.be/p0WEOIbXEqM

9 клас РОЗДІЛ 9

9 клас
24 лютого
Поняття персонального навчального середовища Презентація
Хмарні технології https://youtu.be/vx3Mz9RwDRI
Що таке "хмара" і хмарні технології? https://youtu.be/A4UFeHzX5ko
Google диск https://youtu.be/D_UdRkunVnI
Працюємо з комп'ютером с.245
ПАПКА ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ДОСТУПУ
Виконайте завдання с.247 №8, №9
26 лютого
Обзор сервиса Google Формы https://youtu.be/d3Q08DpLBYg
Тестування за допомогою Форм Google https://youtu.be/vK8Gv4nSuYc
Приклади:
Опитування з використанням онлайн-форм https://goo.gl/forms/Tr5YfLyhsNMHZm8L2
Тести створені за допомогою GoogleForm 
Інформація. Інформаційні процеси та системи.
Богдан Іванов:  Тест на знання інформатики
Створити власний тест для заданого розділу інформатики 9 класу (чекаю лист)
Приклад тестів для програми MyTest 
Зберегти вісім підсумковмх тестів, пройти їх та створити власний тест за отриманим варіантом за допомогою GoogleForm 
  1. Інформаційні технології в суспільстві
  2. Мережеві технології
  3. Комп'ютерні презентації 
  4. Основи інформаційної безпеки
  5. Комп'ютерне моделювання
  6. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання
  7. Комп'ютерні публікації
  8. Комп'ютерна графіка
  9. Створення персонального навчального середовища
ДЗ: Створити власний тест  на тему "Мова програмування PascalABC" (чекаю лист)

вівторок, 18 лютого 2020 р.

ТРЕНІНГ

Пишем игру "Жизнь" на VBA в Excel. Как за 15 минут "с нуля" написать на VBA в Excel самую настоящую компьютерную игру "Жизнь" (Life) Джона Конвея https://youtu.be/fXQN_8TDk2Y
https://youtu.be/nXusyCsXm2o

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ І ВИСЛАТИ ФАЙЛИ НА ПОШТУ (PascalABC)
1) Вивести більшу цифру двоцифрового числа. Наприклад 25 - 5
2) Отримати реверсний запис тризначного числа. Наприклад 274 - 472
3) Перевірити, чи є чотиризначне число "щасливим" (рівні суми двох перших і останніх цифр). Відповідь: так - 1, ні - 0. Наприклад 2460 - 1, 3817 - 0
4) Знайти середнє арифметичне всіх натуральних двохзначних чисел, кратних N.
Наприклад: 5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
945 18 52.5
5) Підрахувати загальне число дільників натурального числа і вивести їх на екран. Наприклад 10 - 4 (1 2 5 10)
6) Дано N чисел. З’ясуйте, скільки разів серед них зустрічається максимальний елемент.
Наприклад: N=8
21 75 32 75 1 75 68 5
Відповідь: 3
Файли назвати z1.pas z2.pas і т.д. (по 2 бали за кожне завдання)

субота, 15 лютого 2020 р.

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2019-2020

Черкаси, МАН, ІТ, Кам'янський еколого-економічний ліцей "Камелія"
ЗДОБУТО ТРИ ПЕРЕМОГИ В СЕКЦІЯХ:
Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
Internet технології та WEB дизайн

неділя, 9 лютого 2020 р.

9 клас - ІІ семестр

РОЗДІЛ 7. КОМП'ЮТЕРНІ ПУБЛІКАЦІЇ
13 січня
Kомп'ютерні публікації https://youtu.be/ZPMs6VFgrSE
Види друкованих видань https://youtu.be/kDF-o2_esNM
Програмні засоби для створення публікацій https://youtu.be/2odSRsEAkOg
Презентації до уроків:
Поняття комп’ютерної публікації
Вправа - Види публікацій https://learningapps.org/view4329996
Види друкованих публікацій https://learningapps.org/view4454900
Робота з підручником: Комп'ютерні публікації (c.182-194)
Виконайте завдання № 2,3,4 (с.194)
15 січня
Робоче вікно програми Publisher https://learningapps.org/view5847486
Як я знаю Publisher https://learningapps.org/view5853218
Алгоритм створення комп’ютерної публікації. Створення, збереження та відкривання публікацій
Практична робота №8 (с.194) Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону | https://youtu.be/IF3P4taRBkw
20 січня
Алгоритм створення комп’ютерної публікації. Особливості роботи з текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Презентація
Особливості роботи з графічними об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Друк публікацій. Презентація
Тест - Комп'ютерні публікації https://naurok.com.ua/test/komp-yuterni-publikaci-ms-publisher-2010-27670.html
Тест - Комп'ютерні публікації, їх види та структура https://naurok.com.ua/test/komp-yuterni-publikaci-h-vidi-ta-struktura-25786.html
Тест - Створення комп'ютерних публікацій https://naurok.com.ua/test/stvorennya-komp-yuternih-publikaciy-27901.html
Виконайте завдання №4 (с.205), №5 (с.206)
22 січня
Практична робота 9. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження (с.206-207).
ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ
Створити буклет про ліцей - наприклад "Буклет модель розвитку ліцею"
Створити буклет про Кам'янку - наприклад
Створити буклет "Кам’янська громада"  використавши матеріали http://gromada.info/gromada/kamyanska/
27, 29 січня
Створити власний номер газети (бюлетень) за наведеним прикладом

Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор (6 год)


Комп'ютерна графіка http://youtu.be/7nEzBUnDi0Y
Що таке комп'ютерна графіка http://youtu.be/GUEEWOsQjxk
8.1. Основні поняття комп'ютерної графіки (c.209-217) За допомогою графічного редактора Paint створити малюнок за зразком.

03.02 Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних. Поняття колірної моделі
05.02 Растрові зображення, їх властивості. Формати файлів растрових зображень
10-12 лютого
8.2. Векторний графічний редактор LibreOffice Draw (c.218-227)
Уроки LibreOffice Draw на YouTube
Практична робота №10. Створення простих векторних зображень (с.227).
Додому: виконайте завдання №1, №2 (с.226-227)
Векторні зображення, їх властивості. Формати файлів векторних зображень
Практична робота 10. Створення простих векторних зображень
Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах
Практична робота 11. Створення складених векторних зображень

субота, 8 лютого 2020 р.

Всеукраїнські олімпіади з інформатики

Всеукраїнські олімпіади з інформатики (програмування)
I тур III етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики 2020 https://oi.in.ua/1-tur-3-etapy-2020/
Обласна олімпіада 2019, I тур https://oi.in.ua/uoi-region-2019-1/
Умови задач. Опубліковано розбір. Дорішування відкрите. Онлайн результати.
https://cit.ckipo.edu.ua/index.php/forum/olimpiady
Ліга юного інформатика (ІТ) https://sites.google.com/view/ckipo/

понеділок, 3 лютого 2020 р.

РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗНО-2020: СТАРТ 3 ЛЮТОГО

Сьогодні розпочалася реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.
В Україні очікують понад 346 тисяч учасників тестування, які цього року завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти: це і випускники шкіл, і учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти. У тестуваннях зможуть також взяти участь випускники закладів загальної та вищої освіти минулих років.
Абітурієнти матимуть можливість скласти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом ЗНО проводиться з 11 навчальних предметів.
http://testportal.gov.ua/reyestratsiya-na-zno-start-3-lyutogo/
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2020
МАТЕМАТИКА - 21 травня
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА - 26 травня
ФІЗИКА - 28 травня
ІСПАНСЬКА МОВА - 01 червня
НІМЕЦЬКА МОВА - 01 червня
ФРАНЦУЗЬКА МОВА - 01 червня
АНГЛІЙСЬКА МОВА - 02 червня
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ - 04 червня
БІОЛОГІЯ - 09 червня
ГЕОГРАФІЯ - 11 червня
ХІМІЯ - 15 червня