неділя, 16 вересня 2018 р.

2018-2019

8 клас
Техніка безпеки в комп'ютерному класі
Кодування даних
1 Техніка безпеки при роботі з комп'ютером. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень
Презентація теми - Програма MyTestX - Пройти тест (створити власну версію тесту) - Підручник с. 6-9 - Завдання 4, 8 (с.9)
2 Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодування символів
Презентація теми - Програма MyTestX - Пройти тест (створити власну версію тесту) - Підручник с. 10-15
Системи числення
Двійкова система числення
Двійкова арифметика
Додому: Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних Презентація теми -Підручник с. 21-22
Практична робота №1. Переглянуити відео Task Informatics

Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера
Архітектура комп’ютера.
Презентація теми - Програма MyTestX - Пройти тест (створити власну версію тесту) - Підручник
https://youtu.be/6ZdR6tR2auM
Пристрої введення та виведення даних
Презентація теми - Підручник с.31-37
https://youtu.be/WX8IaSQs7yw
Історія засобів реалізації інформаційних процесів. Види сучасних комп’ютерів.
https://youtu.be/D3hIxD-fREI
Презентація теми - Програма MyTestX - Пройти тест - Підручник с.38-50
Створити на дану тему власний тест за прикладом http://9class.inf.ua/test2.htm
Практична робота №2. Конфігурація комп’ютера під потребу - Підручник с.50
Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення.
Системне програмне забезпечення
Практична робота 3. Архівування та розархівування даних

9 клас
Техніка безпеки в комп'ютерному класі
Інформаційні технології у суспільстві
1 Техніка безпеки при роботі з комп'ютером. Інформатика як наука та галузь діяльності людини
Презентація теми - Програма MyTestX - Пройти тест (створити власну версію тесту) - Підручник с. 6-15 - Завдання 5 (с.15)
2 Поняття інформаційного суспільства. Інтелектуальна власність та авторське право
Презентація теми - Програма MyTestX - Пройти тест - (створити власну версію тесту) Підручник с. 15-23
Практична робота 1. Освітні інформаційні ресурси і системи - Підручник с. 23-24
Презентація теми - Пройти тест - (створити власну версію тесту)
Мережеві технології Комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж.
Презентація теми - Програма MyTestX - Пройти тест (створити власну версію тесту) - Підручник с. 26-32 Практичні завдання з інформатики за підручником Й.Я. Ривкінда 2017 року (переглянути практичну роботу 1 та 2.1-2.4)
Призначення й структура Інтернету. Поняття про протоколи передавання даних. Адресація в Інтернеті Презентація теми - Програма MyTestX - Пройти тест - Підручник
Створити на дану тему власний тест за прикладом http://9class.inf.ua/test5.htm 
Сучасні сервіси Інтернету Спеціальні інструменти пошуку. Розширений пошук інформаційних матеріалів

10 клас
Техніка безпеки в комп'ютерному класі
Інформаційні технології в суспільстві
1 Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі
Інформаційні системи у сучасному суспільстваі
Презентація теми - Програма MyTestX - Пройти тест (створити власну версію тесту)- Підручник с. 6-11 - Завдання 6 (с.12)
2 Інформаційна безпека. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення
Презентація теми - Програма MyTestX - Cтворити власну версію тесту - Підручник с. 12-17 Виконайте завдання 2 і 5 (с.18)
Додатково: виконайте завдання на повторення та завдання для самостійної роботи (уроки для підготовки школярів до олімпіад з інформатики)
1.2. Проблеми інформаційної безпеки
https://youtu.be/Az9Jexm6E80
1.3. Навчання в Інтернеті. Професії майбутнього.
https://youtu.be/zToxgvmjaRU
Презентація теми - Програма MyTestX - Пройти тест - Підручник с.18-24 Виконайте завдання 1,2 с.24
Створити на дану тему власний тест за прикладом http://9class.inf.ua/test5.htm 
4 Комп'ютерно-орієнтовані засоби діяльності
5 Системи електронного врядування
6 Штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології

11 клас
Техніка безпеки в комп'ютерному класі
Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм
Системи числення
Двійкова система числення
Двійкова арифметика
Мова програмування Pascal
Загальна структура програм
Лінійні програми

Infourok Відеоуроки Інформатика Паскаль

ВИКОНАТИ: А.Ф.Верлань Інформатика с.122 Завдання 8-19
Підручник з мови програмування Pascal

Целый тип данных. Работа в среде Pascal
Дистанційна підготовка Ввод-вывод, оператор присваивания, арифметические операции
Зробити шість задач з розділу на ваш вибір (наприклад задача 2943)
Задачі для початківців
Задачі цього розділу в першу чергу для их, хто розпочинає займатися програмуванням та хоче в майбутньому брати участь у олімпіадах. 
Для їх розв'язку не потрібно спеціальних знань. Трішки математки, хіба що...
https://netoi.org.ua/index_ua.php?lng=ua&cid=80

Cистема PascalABC.NET
PascalABC.NET - це система програмування і мова Pascal нового покоління для платформи Microsoft .NET. Мова PascalABC.NET містить всі основні елементи сучасних мов програмування: модулі, класи, перевантаження операцій, інтерфейси, виключення, узагальнені класи, збірку сміття, лямбда-вирази, а також деякі засоби паралельності, в тому числі директиви OpenMP. Система PascalABC.NET включає в себе також просту інтегровану середу, орієнтовану на ефективне навчання сучасного програмування.

Програми та алгоритми для початківців
http://pascalabc.net/primeri-programm/programmi-i-algoritmi-dlya-nachinaiuschich
Цей розділ для тих, хто хоче самостійно навчитися програмуванню і тих, хто бажає закріпити свої початкові навички програмування. Тут містяться невеликі приклади програм для початківців, котрі розкривають основні конструкції мови Паскаль і містять різні широко використовуються алгоритми. Крім цього, наводяться стандартні помилки, які роблять учні на початку навчання.
Розділ рекомендується для самонавчання, повторення пройденого матеріалу і в якості довідника.


Обласна Інтернет – олімпіада з інформатики (програмування) 10 жовтня 2017 року
https://cit.ckipo.edu.ua/index.php/forum/olimpiady/33-oblasna-internet-olimpiada-informatyka-2017-2018

var
n,d,m: integer;
begin
read(n);
if n<=31 then begin m:=1; d:=n; end;
if (n>31) and (n<=31+28) then begin m:=2; d:=n-31; end;
if (n>31+28) and (n<=31+28+31) then begin m:=3; d:=n-31-28; end;
// допиши задачу C-День програміста і перевір на https://ejudge.ckipo.edu.ua/
write(d,' ',m);
end.

Паскаль з нуля [ч1]. Перша програма.
Паскаль з нуля [ч2]. Змінні і типи даних
Паскаль з нуля [ч3]. Константи і введення даних
Паскаль з нуля [ч4]. Умовні оператори
Паскаль з нуля [ч5]. Математичні функції. Простий калькулятор. Від блок-схеми до програми
Паскаль з нуля [Ч6]. Цикли. While, repeat-until, for.
Паскаль з нуля [Ч7]. Одномірні масиви.
Паскаль з нуля [ч8]. Що таке цикли і для чого вони потрібні.
Паскаль з нуля [ч9]. Оператор вибору case-of і рішення задачі про дні тижня
Паскаль з нуля [Ч10]. Висновок масиву, завдання з парними числами
Паскаль з нуля [Ч11]. Вкладені цикли. For в For
Паскаль з нуля [Ч12]. Сортування масиву методом бульбашки

Електронна бібліотека Інституту модернізації змісту освіти
Електронні версії підручників

https://naurok.com.ua/olimpiada
Інтернет-олімпіада розрахована на всіх учнів і має на меті повторення та закріплення знань, здобутих під час попереднього навчального року з відповідної предметної дисципліни. Завдання розроблені відповідно до шкільної програми. Олімпіада «На Урок» має суттєву відмінність від типових конкурсних заходів – усі учні, перебуваючи в рівних умовах, зможуть проявити себе та отримати нагороду за роботу.
УЧЕНЬ ОТРИМУЄ
Безкоштовну участь
Яскраві нагороди кожному учаснику олімпіади
Участь у олімпіаді онлайн, за комп'ютером або планшетом
Завдання з різним рівнем складності, доступні більшості
Зафіксоване місце у рейтингу результатів від національного до шкільного рівня
Перевірка рівня знань з улюбленого предмету
Різнотипні, інтерактивні та цікаві завдання

середа, 12 вересня 2018 р.

Сьогодні – День комп’ютерника і програміста

День комп’ютерника і програміста – неофіційне свято програмістів, яке відзначають у 256-й день року.
Число 256 (два у восьмому ступені) обрано тому, що це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта, поширеної одиниці вимірювання обсягу даних. Вісім бітів, що в свою чергу можуть мати значення 0 або 1, дають можливість закодувати у двійковій системі числа від 000000002 до 111111112, тобто 28 різних чисел. У двійковій системі числення число 256 записується як 1000000002. Також 256 є максимальним ступенем числа 2, яке менше за кількість днів у році. У високосні роки це свято випадає на 12 вересня, у не високосні – на 13 вересня.
Свято неофіційно відзначають в Україні та низці інших країн, як-от Аргентина, Ізраїль, Бангладеш, Чилі, Бразилія, Мексика, Австрія, Німеччина, Канада, Китай, Хорватія, Чехія, Франція, Індія, Бельгія, Австралія, Польща, Румунія, Ірландія, Італія, Сербія, Словенія, Великобританія та США. У деяких країнах це свято має офіційний характер.