понеділок, 15 січня 2018 р.

Другий семестр 2017-2018

8 клас
Основи програмування мовою Pascal
http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/menu.html
До створення цього посібника авторів спонукало кілька міркувань:
-багаторічний досвід викладання інформатики за програмою підвищеного рівня і, як наслідок, розуміння того, як непросто учням 8-го класу засвоїти основи такого складного розділу інформатики, яким є програмування
-відсутність загальнодержавного підручника з інформатики саме за програмою поглибленого вивчення
-бажання створити такі умови для учнів, які допомогли б їм подолати два попередні фактори.
Ю.Пасіхов, Н. Підлужняк
ЛІНІЙНІ ПРОГРАМИ (5 лютого - авторcькі розв'язки)
ПРОГРАМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ (6 лютого)
ЦИКЛИ З ПАРАМЕТРОМ (12 лютого)
ЦИКЛИ З ПЕРЕДУМОВОЮ ТА ПІСЛЯУМОВОЮ (13 лютого)
Опрацювати матеріал, пройти тестування і перевірку програм у режимі on-line через Internet... 
http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/rules.html

Збірник задач із програмування
Задачі з використанням методів побудови алгоритмів (виконати на 23.01.2018 + дві власні)
Задачі на базові структури мови програмування: розгалуження
Задачі на базові структури мови програмування: цикли
Задачі з використанням підпрограм та масивів

Розвязування задач на тему "Цикли"
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=8
Повторити теоретичний матеріал (оператори for, while) і розв'язати по одній задачі з кожної з п'яти збірок.

Повторення. Умовні оператори. Умовні оператори є невід'ємною частиною програм (в тому числі при вирішенні задач) на майже всіх мовах програмування. Стандартним оператором розгалуження є оператор if і його продовження else.
Прості завдання
Випадкове тризначне число, що закінчується на 0
Вивести непарне число
Програма "Вгадай число" з використанням тільки оператора розгалуження
Скільки цифр в числі і його знак
Визначити кількість днів в році
Визначити належність точки колу
Перевірка кратності числа
Визначити можливість існування трикутника за сторонами
Визначення чверті на координатної площині
Знайти максимальне число з трьох
Обчислення значення функції

Повторення. Завдання на цикли. У мові Паскаль існують три цикли: for (цикл з лічильником), while ( "поки") і repeat ( "повторити"). У завданнях найчастіше використовуються перші два.
Прості завдання
Знайти суму парних цифр числа
Складіть таблицю значень функції
Порахувати парні і непарні цифри числа
"Переворот" числа
Куби чисел від A до B
Обчислення факторіала числа
Визначити кількість простих чисел
Сума елементів різних рядів
Витяг цифр числа
Сума і добуток цифр числа
Як позбутися від goto
Виведення квадратів натуральних чисел
Числа Фібоначчі
Зведення числа в ступінь
Таблиця множення на Паскалі

Самостійна робота
1. Програма зчитує трицифрове число і виводить через пропуск кожну цифру окремо.
2. Задано три цілих числа a, b, c. Визначити більше число.
3. Знайти кількість і суму парних чисел на проміжку від а до b.
4. Товар коштує А грн. і В коп. Покупцем заплачено С грн. і D коп. Визначте здачу.
Додому
Дано натуральне число N. Як найменшою кількістю монет можна виплатити N копійок. Передбачається що в достатній кількості є монети гідністю 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 грн..

9 клас 
Презентації до уроків:
Поняття комп’ютерної публікації
Алгоритм створення комп’ютерної публікації. Створення, збереження та відкривання публікацій
Робота з підручником: Комп'ютерні публікації (c.182-194)
Виконайте завдання № 2,3,4 (с.194)
Практична робота №8 (с.194)
Створити буклет про ліцей - наприклад "Буклет модель розвитку ліцею"
Створити буклет про Кам'янку - наприклад
Створити буклет "Кам’янська громада"  використавши матеріали http://gromada.info/gromada/kamyanska/

9 клас Комп'ютерна графіка http://youtu.be/7nEzBUnDi0Y
Що таке комп'ютерна графіка http://youtu.be/GUEEWOsQjxk
8.1. Основні поняття комп'ютерної графіки (c.209-217) За допомогою графічного редактора Paint створити малюнок за зразком.
8.2. Векторний графічний редактор LibreOffice Draw (c.218-227)
Уроки LibreOffice Draw на YouTube
Практична робота №10. Створення простих векторних зображень (с.227).
Додому: виконайте завдання №1, №2 (с.226-227)
8.3. Опрацювання векторних графічних зображень (с.227-234). Виконайте завдання №1, №2 с.234
Практична робота №11 Створення складних векторних зображень (с.234)
10 клас
Системи опрацювання даних, поданих у таблицях (Підручник: с.118-214)
Пройти інтерактивний курс Excel (Нова школа)
Збірник робіт "Excel з нуля". На кожному з шести уроків виконати всі завдання розділів І-VI. Якщо не встигли - то доробляємо дома.

Переглянути відео і виконати завдання (підготовка до олімпіади)
Условное форматирование в Excel https://youtu.be/i8H5p4yiLv8
Создание выпадающих списков в Excel https://youtu.be/IVVNXDD3aJQ
Проверка условий и логические функции в Excel https://youtu.be/AsaWB3w0nJo
Как построить диаграмму-торнадо в Excel https://youtu.be/-ejrku6ITpM

11 клас
Бази даних. Системи управління базами даних (Підручник: с.115-182).
Пройти інтерактивний курс Access (Нова школа)
Как создать таблицы в Microsoft Access за 8 минут https://youtu.be/h_UPuVGwkko
Как ЛЕГКО и БЫСТРО создать схему данных в Microsoft Access? http://youtu.be/rJvfHhpAKSs
Как создать запросы в Microsoft Access за 10 минут http://youtu.be/GsHb4YHhJG8
Как создать формы в Microsoft Access за 10 минут http://youtu.be/VIijFwLF0eQ
Как создать отчеты в Microsoft Access за 10 минут http://youtu.be/7_U028IYvpM
Как создать главную кнопочную форму в Microsoft Access за 9 минут http://youtu.be/Ou0HJtzypOU
Виконати: c.151 Завдання 1, 2.
Створити базу даних ДПА 2018 (дані для БД

Створення таблиць в Access http://youtu.be/yNHSga8z8Mk
Запити в Access http://youtu.be/MC3nNF2t0oI
Створення форм в Access http://youtu.be/DGGaQzvdWjI
Створення звітів в Access http://youtu.be/3PD0H5wC7-8
Створення інтерфейсу бази даних http://youtu.be/n3SYLd0Omj8
Комплексна практична робота
Тема: Створення бази даних в середовищі СУБД Microsoft Office Access. Робота з об’єктами бази даних.
Мета: Формувати вміння та навички створювати базу даних в середовищі СУБД, працювати з об’єктами бази даних.

Підготовка до олімпіади 2 2016 2017 https://youtu.be/9kIb9aGO36k
Підготовка до олімпіади 2 2015 2016 https://youtu.be/t1MTZqPYRPc
Підготовка до олімпіади 2 2014 2015 https://youtu.be/907Az55oko8

Створення БД та таблиць https://youtu.be/ccTgFsCpq9s
Проектування БД https://youtu.be/FYeSf832--0
Проектування БД Регіони https://youtu.be/FRQ5yFOK9Ag
Імпорт таблиць з БД https://youtu.be/aW29RwZWCmg
Імпорт таблиць з ЕТ https://youtu.be/UtxpkfbjWRY
Вторинні індекси https://youtu.be/vUXHiCgi48o
Завдання для тренування 1 Таблиці https://youtu.be/szVlIaWtDcc
Практика Модуль 1 Таблиці https://youtu.be/KAIWPuUs3aU
Запити на вибір даних https://youtu.be/DKgjxYPPDH4
Запити з параметром https://youtu.be/dXkd-0AP0-U


ДПА ЗНО 2018