вівторок, 23 вересня 2014 р.

ACO: Мурашині алгоритми

Мурашині алгоритми серйозно досліджуються європейськими вченими з середини 90-х років. На сьогодні вже отримано добрі результати мурашиної оптимізації таких складних комбінаторних завдань, як: завдання комівояжера, задачі оптимізації маршрутів вантажівок, завдання розмальовки графа, квадратичної задачі про призначення, оптимізації мережевих графіків, завдання календарного планування та інших. Особливо ефективні мурашині алгоритми при on-line оптимізації процесів в разподілу нестаціонарних системах, наприклад трафіків в телекомунікаційних мережах.
Задача комівояжера – класичний приклад використання мурашиного алгоритму – полягає у знаходженні найвигіднішого маршруту, що проходить через вказані міста хоча б по одному разу. Об’єктом дослідження виступає граф з заданими вагою ребер та інтенсивністю феромону на них. Предметом дослідження є найкоротший шлях, що проходить через всі вершини графу, і повертається до початкової. Метою дослідження є реалізація мурашиного алгоритму за допомогою мови програмування Delphi і створення науково-популярного Web-сайту з використанням технологій HTML, CSS, JavaScript присвяченого алгоритму оптимізації мурашиної колонії.

URL cайту: http://aco.inf.ua/