неділя, 23 лютого 2020 р.

8 клас - ІІ семестр

Алгоритми роботи з об’єктами та величинами
Швидкий курс програмування Pascal ABC
ПОВТОРИТИ
13-14.01
Вступ. Структура програми. https://youtu.be/4QBR5L1RJhI
Арифметичні операції. Стандартні функції мови Паскаль. https://youtu.be/xnJ71cSAPXo
Алгоритми з розгалуженням - 7 КЛАС https://youtu.be/G6x1fMCT8l4
Умовний оператор. https://youtu.be/BehL69Y3-9Y
Задачі на знаходження суми, добутку, кількості http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/3_12.html
На уроці № 1,2,3 Додому № 4,5,6
20-21.01
Тест з інформатики для 7 класу на тему "Алгоритми з повторенням і розгалуженням"
https://naurok.com.ua/test/test-z-informatiki-dlya-7-klasu-na-temu-algoritmi-z-povtorennyam-i-rozgaluzhennyam-27496.html
Логічні операції. https://youtu.be/vUI3psv1buY
Тестування з теми "Програми з розгалуженням" http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/3_19_Test.html
Оператор вибору. https://youtu.be/ngIeV0r10_M
Задачі з оператором case http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/3_18.html
На уроці № 1,2,11 Додому №16 + одна задача на ваш вибір )))


27-28.01 ЦИКЛИ З ПАРАМЕТРОМ
Олімпіада ЗАДАЧА_А
Цикл с параметром https://youtu.be/Hdc7LvsJ83c
ВИКОНАЙТЕ 12 ПРИКЛАДІВ
Приклади найпростіших задач http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_1.html
03-04.02 РОЗВЯЖІТЬ ЗАДАЧІ #1
Задачі на пошук в інтервалі чисел, що задовольняють деякій умові http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_3.html
10.02 ТЕСТИ http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_5_Test.html
Задачі на пошук першого та останнього чисел з заданою властивістю http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_12.html
11.02 Задачі на пошук максимального та мінімального http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_13.html
17-18.02.2020 
Цикл с параметром https://youtu.be/Hdc7LvsJ83c
Задачі на знаходження кількості, суми, добутку, середнього арифметичного http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_4.html
Розібрати і виконати приклади 1 і 2
1) Знайдіть суму, кількість та середнє арифметичне всіх натуральних двохзначних чисел, у яких перша цифра менша другої.
2) Ввести з клавіатури n дійсних чисел. Знайти добуток тих, що належать інтервалу [0, b].
Варіанти задач: №2 (самостійно)
1) Знайдіть суму всіх натуральних двохзначних чисел, які закінчуються на цифру 3.
2) Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти кількість від'ємних.
ДОДОМУ варіант 3
Оператори циклу. https://youtu.be/rcv5MlgnM5c
Задачі на пошук першого та останнього чисел з заданою властивістю http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_12.html
Розібрати і виконати приклад 2
ПОЯСНЕНО: Ввести з клавіатури n дійсних чисел. Знайти серед цих чисел перше від’ємне число та його порядковий номер. Якщо від’ємних чисел немає, то вивести NO.
САМОСТІЙНО: Ввести з клавіатури n дійсних чисел. Знайти серед цих чисел останнє від’ємне число та його порядковий номер. Якщо від’ємних чисел немає, то вивести NO.
Варіанти задач: №1, №2, №3, №4 (самостійно)
24-25.02.2020
Задачі на пошук максимального та мінімального http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_13.html
Розібрати і виконати приклад 1
ПОЯСНЕНО: Дано n цілих чисел. Знайти серед них максимальне та його порядковий номер. Якщо є декілька таких чисел, то визначте порядковий номер першого такого числа.
САМОСТІЙНО:  Дано n цілих чисел. Знайти серед них мінімальне та його порядковий номер. Якщо є декілька таких чисел, то визначте порядковий номер останнього такого числа.
САМОСТІЙНА РОБОТА: ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ І ВИСЛАТИ ФАЙЛИ НА ПОШТУ (PascalABC)
1) Вивести більшу цифру двоцифрового числа. Наприклад 25 - 5
2) Отримати реверсний запис тризначного числа. Наприклад 274 - 472
3) Перевірити, чи є чотиризначне число "щасливим" (рівні суми двох перших і останніх цифр). Відповідь: так - 1, ні - 0. Наприклад 2460 - 1, 3817 - 0
4) Знайти середнє арифметичне всіх натуральних двохзначних чисел, кратних N.
Наприклад: 5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
945 18 52.5
5) Підрахувати загальне число дільників натурального числа і вивести їх на екран. Наприклад 10 - 4 (1 2 5 10)
6) Дано N чисел. З’ясуйте, скільки разів серед них зустрічається максимальний елемент.
Наприклад: N=8
21 75 32 75 1 75 68 5
Відповідь: 3
Файли назвати z1.pas z2.pas і т.д. (по 2 бали за кожне завдання)


Оператори циклу. https://youtu.be/rcv5MlgnM5c
Одномірні масиви. https://youtu.be/xUnougxl9CA
Двовимірні масиви. https://youtu.be/p0WEOIbXEqM

Немає коментарів:

Дописати коментар