пʼятниця, 13 грудня 2019 р.

9 клас - 2 чверть 2019

Комп’ютерне моделювання (6 год)
Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей Презентація
Основні етапи комп’ютерного моделювання Презентація
Поняття комп’ютерного експерименту
Створення і опрацювання моделей
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
11 листопада 5.1. Комп'ютерні моделі c.137 Задача 2 (Excel & PascalABC)
https://youtu.be/XC8szO8BVas
ДЗ Виконайте завдання с.142 №1б (Excel & PascalABC)

13 листопада 5.1. 
Завдання №262. Решта
Товар коштує a руб. b коп. За нього заплатили c руб. d коп. Скільки здачі потрібно отримати?
Практична робота 5. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з різних предметних галузей Презентація
https://youtu.be/kj-7j_m78t0 https://youtu.be/ioAVzKkqsc4
ДЗ Виконайте завдання с.142 №3б (Excel & PascalABC)

 
18.11.2019 Задачі на повторення
ПРИКЛАД ЗАДАЧІ (PowerPoint + Movie Maker + YouTube) https://youtu.be/lDiVM12nKJs
20.11.2019 Задачи на ввод-вывод и арифметические операции
Завдання на введення-виведення і арифметичні операції (100 балів = 2, 1-99 балів = 1)
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=2296#1
Задача №2941. Последняя цифра
Задача №2942. Число десятков двузначного числа
Задача №2943. Число десятков
Задача №2944. Сумма цифр
Задача №2945. Следующее четное
Задача №2947. Электронные часы - 1

ДЗ: виконати задачі на PascalABC, створити навчальний кліп, розмістити відео в Інтернеті
Обзор программы MS Windows Movie Maker Live https://youtu.be/skyI8GFkabM
Монтаж видео в Windows Movie Maker Live https://youtu.be/JM9lAiwVmJ
Наприклад https://youtu.be/jDtPDnL1sII


25-27.11.2019 Карти знань. Редактор карт знань c.143-155
Повторення 7 клас - Карти знань, їх призначення https://youtu.be/XyMcyrurCfI Презентація - c. 143-153 Працюємо з комп'ютером https://youtu.be/Y3hqVKxCKsM
Додому с.154 №2
повторення ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО
Уроки програмування Pascal, Delphi, Java. https://youtu.be/FDN1wOF0AYs
PascalABC Постійні і змінні. Типи даних https://youtu.be/eSBYc18z9F4
Pascal. Умовний оператор https://youtu.be/IX65x96N-eE
ПРОГРАМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ
Задачі з повним умовним оператором з простою умовою http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/3_4.html
Розібрати два даних приклади. З 16 варіантів задач виконати самостійно 12 за вашим вибором.


Табличні величини та алгоритми їх опрацювання (10 год)
2.12.2019 Повторення основних команд та прийомів роботи у середовищі програмування
ВИДЕОУРОКИ: Информатика Паскаль https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrh5tXTKz6h7Fu1nq9dljOQz
Условный оператор | Информатика Паскаль #9 | Инфоурок https://youtu.be/CI1TOAaNtdM
Цикл с параметром | Информатика Паскаль #13 | Инфоурок https://youtu.be/Hdc7LvsJ83c
ЦИКЛИ З ПАРАМЕТРОМ http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/menu4.html
Тестування з теми Тестування з теми ЦИКЛИ З ПАРАМЕТРОМ
http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_5_Test.html
http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_18_Test.html
Цикл с предусловием | Информатика Паскаль #15 | Инфоурок https://youtu.be/JBmmP8d3EIE
Цикл с постусловием | Информатика Паскаль #16 | Инфоурок https://youtu.be/dwKuqhJkDQI
ЦИКЛИ З УМОВОЮ http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/menu5.html
Тестування з теми ЦИКЛИ З УМОВОЮ http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/5_8_Test.html
ДОДОМУ - повторити матеріал і розв'язати задачу №1 з кожного розділу
Задачі на пошук в інтервалі чисел, що задовольняють деякій умові http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_3.html
Задачі на знаходження кількості, суми, добутку, середнього арифметичного http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_4.html
Задачі на рахування символів http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_6.html
Задачі з випадковими числами http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_8.html
Задачі з використанням логічних змінних http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_9.html
Задачі на обчислення елементів послідовності за їх порядковим номером http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_10.html
Задачі на пошук першого та останнього чисел з заданою властивістю http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_12.html
Задачі на пошук максимального та мінімального http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_13.html
Задачі на знаходження дільників натуральних чисел http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/4_17.html
Задачі на перебір цифр натурального числа http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/5_3.html
Задачі на зміну цифр натурального числа http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/5_4.html
Задачі на знаходження НСД за алгоритмом Евкліда http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/5_5.html

ТЕСТИ НА ПОВТОРЕННЯ АЛГОРИТМІВ
Складання та реалізація алгоритмів із циклом із передумовою у середовищі програмування.
https://testinform.in.ua/test-18-8-klas-skladannya-ta-realizaciya-algoritmiv-iz-ciklom-iz-peredumovoyu-u-seredovishhi-programuvannya/
Складання та реалізація алгоритмів із циклом з лічильником у середовищі програмування.
https://testinform.in.ua/test-19-8-klas-skladannya-ta-realizaciya-algoritmiv-iz-ciklomiz-lichilnikom-u-seredovishhi-programuvannya/
4.12.2019 Табличні величини. Елемент керування «багаторядкове текстове поле» для введення та виведення табличних величин
9-11.12.2019 Одномерные массивы | Информатика Паскаль #24 | Инфоурок https://youtu.be/ZZwJQOCq2ow
Одномерный массив. Вывод элементов http://pinskolimp.blogspot.com/p/11.html
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ (додому)
Олімпіада. Додому задачі А В

16.12.2019   Дії над елементами масиву http://pinskolimp.blogspot.com/p/13.html
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ (додому)
18.12.2019 
Одномерные массивы целых чисел https://youtu.be/VXezu4DgfxI
Одномерные массивы целых чисел Вычисление суммы элементов массива https://youtu.be/jTm67hlbcYI
Завдання J. Максимум в масиві
Вводиться масив, що складається з цілих чисел. Знайти найбільше серед них.
Вхідні дані. Спочатку задано число N - кількість елементів в масиві [1..35]. Далі через пропуск записані N чисел - елементи масиву. Масив складається з цілих чисел.
Вихідні дані. Необхідно вивести значення найбільшого елементу в масиві.
Одномірні масиви https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=20 Задачі A B C D E F
23.12.2019
Последовательный поиск элементов в массиве https://youtu.be/apYOdIffkSU
Линейный поиск в массиве https://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=3
Контрольна робота (частковий розв'язок 1 бал, повний розв'язок 3 бали)
Завдання A. Лінійний пошук - 1
Завдання B. Лінійний пошук - 2
Завдання E. Максимальний елемент масиву
Завдання F. Номер максимального елемента масиву
25.12.2019
Сортировка массива https://youtu.be/wvURhDVnUcU
Задачі для початківців https://new.netoi.org.ua/index_ua.php?lng=ua&cid=80
Завдання І туру Всеукраїнської олімпіади школярів з інформатики
https://new.netoi.org.ua/index_ua.php?lng=ua&cid=2082
https://new.netoi.org.ua/index_ua.php?lng=ua&cid=2083

Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів
Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам
Практична робота 6. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування
Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням
Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук заданого елемента
Практична робота 7. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування
Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів
Виконання та налагодження програмних проектів

Немає коментарів:

Опублікувати коментар