неділя, 3 березня 2019 р.

ЦИКЛИ

ЦИКЛИ (8 клас)
http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/menu4.html
http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/menu5.html
18 лютого
Самостійна робота (на уроці по 2 бали за задачу)
Знайти кількість всіх двозначних чисел, які кратні даному k.
Знайти факторіал числа N.
Знайти суму всіх парних двозначних чисел, які не перевищують числа N.
Знайти всі двозначні числа, в яких є цифра N.
Визначити кількість тризначних натуральних чисел, сума цифр яких дорівнює заданому числу N.
Знайти найменше спільне кратне для двох чисел.
Додому: по 1 балу за задачу
Розв'язки вислати на пошту
19 лютого
ДОДОМУ:
Опрацювати http://pinskolimp.blogspot.com/p/5.html 
Виконати завдання для самостійної роботи №5
Опрацювати http://pinskolimp.blogspot.com/p/9.html
Виконати завдання для самостійної роботи №5
Розв'язки вислати на пошту
23 лютого
Масиви п.2.8. Розібрати і виконати чотири базові задачі
Завдання №10,12 до п.2.8
10. Як у заданій послідовності цілих чисел визначити кількість і суму елементів, кратних 10?
12. Як у заданому масиві замінити найбільший елемент нулем?

25 лютого 
Одномерные массивы https://youtu.be/ZZwJQOCq2ow
Одномірні масиви основні алгоритми для розв’язання задач (розібрати, виконати і вислати розв'язки задач) 
Додому: Завдання №14,15,16 до п.2.8 Розв'язки вислати на пошту
10. Як у заданій послідовності цілих чисел визначити кількість і суму елементів, кратних 10?
11. Дано n чисел. Як знайти суму чисел, більших ніж задане число а?
12. Як у заданому масиві замінити найбільший елемент нулем?
13. Як знайти суму квадратів невід'ємних елементів і кількість додатних чисел у заданому цілочисловому одновимірному масиві?
14. Як у послідовності n чисел поміняти місцями перший і найменший елементи?
15. Дано n чисел. Як замінити всі від'ємні числа їх модулями?
16. Як обчислити середнє арифметичне найбільшого і найменшого з n чисел?


26 лютого 
Одномерный массив. Вывод элементов http://pinskolimp.blogspot.com/p/11.html
2-4 березня
Дії над елементами масиву
http://pinskolimp.blogspot.com/p/13.html
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ
1. Знайдіть число ненульових елементів в таблиці цілих чисел А [1:10].
2. Знайдіть кількість елементів в таблиці дійсних чисел А [1:10], абсолютна величина яких більше 3.
3. Складіть алгоритм, що дає відповідь «так» або «ні» в залежності від того, зустрічається чи ні число 3 в таблиці цілих чисел А [1:10].
4. Дана целочисленная таблиця А [1:10]. Знайдіть різницю найбільшого і найменшого чисел в цій таблиці.
5. Дано дві цілочисельні таблиці А [1:10] і В [1:10]. Підрахуйте кількість таких пар елементів, для яких: 1) A [i] <B [i]; 2) A [i] = B [i]; 3) A [i]> B [i].
4-5 березня
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=208#1
Задачі: А (1 бал), B (3 бали), С (3 бали ), D (3 бали) ...
5 березня
Задача 1. З клавіатури вводиться N елементів цілочисельного масиву, вивести на екран всі парні елементи масиву.
Задача 2. З клавіатури вводиться N елементів масиву, визначити середньо-арифметичне значення додатніх елементів масиву.
Задача 3. З клавіатури вводиться N елементів цілочисельного масиву, визначити значення максимального елемента масиву.
Задача 4. З клавіатури вводиться N елементів цілочисельного масиву, визначити індекси всіх мінімальних елементів масиву.
Додому
Лінійний пошук в масиві
https://informatics.mccme.ru/mod/statements/view.php?id=270#1
Зробити 4 задачі на ваш вибір. За кожну правильну 3 бали). 

Немає коментарів:

Дописати коментар